Planmatig onderhoud

Onderhoud is voor elk gebouw van het grootste belang. Achterstallig onderhoud betekent per definitie waardevermindering of hoge herstelkosten. Onderhouds- en exploitatiekosten bepalen dan ook voor een belangrijk deel de kosten van vastgoed gedurende de hele gebruiksfase. Vooraf inzicht en invloed op het onderhoudsverloop zijn van belang om tot gewenste budgetten te komen.

Ons team kan u helpen bij het inventariseren van alle onderhoudsbehoeften en opstellen van het meerjarenonderhoudsplan en -begroting.