Keuringen

Wij voeren alle wettelijke keuringen uit op het gebied van vastgoed.

  1. Keuring Legionella: conform waterleidingbesluit en NEN 1006.
  2. Keuring Keerkleppen waterinstallaties: conform waterleidingbesluit.
  3. Keuring SCIOS: (stookinstallaties boven 100 KW) conform Wet Milieubeheer 1/1/2008.
  4. Keuring Stek: (koelinstallaties) conform VROM-regeling lekdichtheid koelinstallaties (2006).
  5. Keuring Noodverlichting: conform bouwbesluit en NEN-EN 50172.
  6. Keuring Elektrotechnische installaties : conform Arbo, NEN 3140 en NEN-EN 10150
  7. Keuring Lift: conform eisen bouwbesluit en Warenwet.
  8. Keuring Brandmeld installaties: conform NEN 2654

Download hier de checklist wettelijke keuringen van installaties.