Technisch vastgoed advies

Onze ingenieurs hebben de expertise in huis om u op technisch gebied over veel onderwerpen te adviseren. U kunt hierbij aan de volgende onderdelen denken:

  • Het doorlichten van servicecontracten
  • Het inventariseren en inzichtelijk maken (technische) lopende zaken omtrent onroerendgoed (aangekocht of aan te kopen).
  • Technische planvorming voor projectontwikkeling
  • Het oplossen van gecompliceerde bouwkundige problemen c.q. details