Due diligence

Due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. De aankoop van vastgoed moet waarde toevoegen en daarom is het goed te weten wat u koopt en wat u kunt verwachten in de toekomst.

Het doel is om op een zorgvuldige manier de technische staat van vastgoedobjecten vast te stellen. Daarnaast analyseren we gebruiksmogelijkheden, status van vergunningen etc. Risico’s worden geïdentificeerd en vertaald in financiële consequenties zodat u een integrale en gedegen afweging voor de koop of verkoop kunt maken. U weet tijdig waar u aan toe bent en voorkomt verrassingen achteraf

Afhankelijk van uw keuze en het object kan het onderzoek uit de volgende onderdelen bestaan,

  • dossieronderzoek wet- en regelgeving
  • technische keuring van het object NEN 2767, bouwkundig en installatietechnisch
  • overzicht onderhoudskosten korte en lange termijn
  • asbest risico-inventarisatie type 0, SC-540 (bouwjaar voor 1994)
  • historisch bodemonderzoek NEN 5725
  • verkennend bodemonderzoek NEN 5740 inclusief historisch bodemonderzoek
  • energielabel ISSO Publicatie 75.1
  • oppervlaktemeting NEN 2580
  • risico-inventarisatie brandveiligheid
  • NEN 3140 rapportage